ดูดวงเลขบัตรประชาชนดูดวงจากเลขบัตรประชาชน สามารถทายนิสัย จุดแข็ง จุดอ่อน โดยรวมของแต่ละบุคคล รวมถึงเรื่องความรัก ลักษณะของคนรักหรือเนื้อคู่ จากการคำนวณเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก ซึ่งจะส่งผลและมีอิทพลต่อชีวิตของแต่ละคน